"Teknis-taloudellinen tiedekunta – Faculty of Business and Technology Management" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Effects of Carbon Capture on a Combined Cycle Gas Turbine 

   Pirhonen, Leena (2011)
   Diplomityö
   Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita kehitetään vastaamaan kasvavaan tarpeeseen vähentää kasvihuonepäästöjä. Tässä työssä hiilidioksidin talteenottotekniikoita tutkittiin uuden lämpöä ja sähköä tuottavan ...
  • Uusiutuvan energian tuotantomuodot investointikohteina 

   Fareed, Tuulimari (2012)
   Diplomityö
   Uusiutuva energia on yksi ajankohtaisimmista asioista koko maailmassa. Uusituvan energian tuotantokapasiteetin lisääminen vaatii taloudellisia resursseja, joiden edellytyksenä on uusiutuvan energian kannattavuus. Diplomityö ...