"Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta – Faculty of Science and Environmental Engineering" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • 4D-mallinnuksen mahdollisuudet voimakattilatoimituksessa 

   Knuuttila, Olli (2012)
   Diplomityö
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa 4D-mallinnuksen mahdollisuuksia Metso Power Oy:n ja erityisesti asennussuunniteluosaston näkökulmasta. 4D-mallinnusta tarkasteltiin paitsi asennussuunnittelua helpottavana työkaluna, myös ...
  • Asuinrakennuksen kesäajan ylilämpötilojen hallinta - käyttövaiheen lämpöviihtyvyys 

   Vesterinen, Ville (2012)
   Diplomityö
   Euroopan unionissa hyväksytty rakennusten energiatehokkuutta parantava direktiivi on johtanut Suomen rakentamismääräysten tiukentumiseen. Tiukentuneiden rakentamismääräysten myötä merkitys rakennusten sisäilman ...
  • Biopolttoaineen kuivaus voimalaitoksessa 

   Alpua, Jussi (2011)
   Diplomityö
   Päästörajoituksien kiristyessä on etsittävä uusia keinoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla biopolttoaineilla. Yksi vaihtoehto on alentaa biopolttoaineiden kosteuspitoisuutta termisellä kuivauksella, ...
  • Calculation Tool for Fan Coil Unit 

   Hakala, Toni (2012)
   Diplomityö
   The aim of this Master of Science Thesis was to develop an MS Excel-based calculation tool for cooling and heating capacities in Halton Group´s new product, the Fan Coil Unit. The Fan Coil Unit is commonly used in passenger ...
  • Effects of Carbon Capture on a Combined Cycle Gas Turbine 

   Pirhonen, Leena (2011)
   Diplomityö
   Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita kehitetään vastaamaan kasvavaan tarpeeseen vähentää kasvihuonepäästöjä. Tässä työssä hiilidioksidin talteenottotekniikoita tutkittiin uuden lämpöä ja sähköä tuottavan ...
  • Energiatehokkuuden ja sisäilmaston mittauksia olemassa olevissa koulurakennuksissa 

   Mäkitalo, Eerik (2012)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...
  • Flue Gas Processing in Amine-Based Carbon Capture Systems 

   Merikoski, Riku (2012)
   Diplomityö
   Carbon dioxide (CO2) has been proven to have an adverse effect on world climate and its atmospheric levels are increasing at an accelerating pace. Because carbon dioxide is the most important greenhouse gas, its emission ...
  • Fuel mixture effect on biomass based power plants operation 

   Holm, Anna (2012)
   Diplomityö
   This thesis is made to UPM Energy for FUSEC (Future Fuels for Sustainable Energy Conversion) project of Tekes and the aim of this thesis is to increase knowledge and gather information about the properties of critical solid ...
  • Impact of furnace dimensions on recovery boiler performance and cost 

   Kontula, Mikko (2012)
   Diplomityö
   In this work designing and pricing of the recovery boiler were studied. The main goal was to find out how furnace screen heat transfer surface affects the recovery boiler price and performance. Two different boiler sizes ...
  • Investigation of interactions between cholesteryl ester transfer protein and anacetrapib by using molecular simulations 

   Äijänen, Tarja (2012)
   Diplomityö
   Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of morbidity and mortality in Western societies. The most important cause behind these diseases is a complex condition affecting arterial blood vessels denoted as ...
  • Modelling of a combined heat and power system 

   Kallio, Sonja (2012)
   Diplomityö
   Due to rising global demands for energy and growing concerns about the accelerating greenhouse effect, efficient and clean energy generation is increasingly under a spotlight. At the moment and in the future the weather ...
  • Palamisen mallinnus suurten pyörteiden simuloinnissa 

   Tuominen, Lasse Matias (2011)
   Diplomityö
   Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
  • Spray application of strength chemicals 

   Somerkallio, Manu (2012)
   Diplomityö
   Spray application can bring various benefits when applying chemicals on wet and dry paper or board such as precise adjustability of dosage and good coverage. Special advantage of spray application is in creating a uniform ...
  • The effect of ELF electric fields on implantable cardioverter defibrillator 

   González Sosa, Jarold A. (2012)
   Diplomityö
   Through research and technological advances, modern society has developed a variety of implantable devices that helps to optimize human’s life quality. One of these devices is the implantable cardioverter defibrillator ...
  • Thermocatalytic decomposition of methane 

   Fager-Pintilä, Markus (2012)
   Diplomityö
   Huoli kasvavasta hiilidioksidikonsentraatiosta ilmakehässä ja sen mahdollisista haittavaikutuksista maapallolle on pakottanut valtiot tarttumaan toimiin. Lukemattomia uusia tekniikoita tutkitaan tavoitteena löytää ...
  • Voimalaitosten energiatehokkuuden valvonta 

   Toivonen, Antti (2012)
   Diplomityö
   Diplomityö on tehty yhteistyössä Metso Automaation ja Pohjolan Voiman kanssa. Työn tavoitteena on ollut kehittää helppokäyttöinen energiatehokkuuden valvontasovellus voimalaitosten käyttöhenkilökunnalle ja johdolle. ...