"Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta – Faculty of Automation, Mechanical and Materials Engineering" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Ajoneuvon oven rakenteen kehittäminen 

   Polvinen, Jaakko (2012)
   Diplomityö
   Diplomityön tilaajayritys tuottaa julkisen liikenteen ovijärjestelmiä. Ovissa käytettävää lasia on suunniteltu korvattavaksi polykarbonaatilla. Nykyisen oven alumiinirunko kootaan hitsaamalla alumiiniprofiilit toisiinsa ...
  • Analysis of Solar Water Heating Systems in Single Family Houses - Comparison between Finnish and Spanish Situation 

   Vence Linares, Natalia (2011)
   Diplomityö
   The objective of this thesis is to analyse the useful solar energy that can be obtained in thermal solar installations aimed for domestic hot water (DHW) heating in a single family house. The analysis has been made for two ...
  • Bioenergiakuormatilojen purkulaitteen analysointi 

   Laaksonen, Tuomo (2012)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä analysoidaan kuormatilojen tyhjentämiseen käytettävän purkulaitteen rakennetta lujuusopin kannalta sekä tarkastellaan laitteen rakennetta toiminnallisuuden ja valmistuksen näkökulmasta. Työssä on kaksi ...
  • Energiakorjaustoimenpiteet julkisissa rakennuksissa 

   Pelkkikangas, Arto (2012)
   Diplomityö
   Suomalaisessa rakennuskannassa piilee merkittävä energiansäästöpotentiaali. Rakennustilavuudesta noin 15 % kuuluu julkiselle sektorille. Siihen lukeutuu oppilaitoksia, terveydenhoitotiloja, virastoja, kokoontumistiloja ja ...
  • Energiansäästöinvestointien kannattavuuden arvioiminen koulurakennuksissa 

   Harju-Säntti, Erkka (2011)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Projekti alkoi syksyllä 2009 ja loppuu marraskuussa 2011. Projektin ...
  • Finite element simulation of thick steel plate stamping 

   Sippola, Pekka (2011)
   Diplomityö
   Finite element simulation is a convenient tool for optimising a stamping process. By using it in the design process, the quality of the product can be improved without the expense of constructing a physical model for ...
  • Game Physics on Real-Time Simulation of Mobile Work Machine 

   Tan, JiaJing (2012)
   Diplomityö
   Game physics has been around since the first game were created around thirty years ago, it was first developed from sparks fireworks, ballistics of bullets to a physical simulation of human skeleton in most recent years. ...
  • Improvement of Efficiency and Quality of Aluminium Hull Welding 

   Pihl, Riina (2012)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena oli kehittää ja parantaa rungon hitsauksen tehokkuutta sekä laatua Baltic Workboats -telakalla. Kehitys- ja tutkimustyö toteutettiin useiden vuosien aikana ja se sisälsi useita strategiamuutoksia ...
  • Kansimekanismin tuotekehitys 

   Korpela, Kimmo (2012)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä on suunniteltu Metalpak Oy:n tarpeisiin uudentyyppinen ohuen levyrakenteen jousto-ominaisuuksiin perustuva maalipurkin kansi. Nykyisin käytössä olevilla korvakekansilla ja painokansilla on havaittu ...
  • Katseenseuranta virtuaaliympäristöön: Prototyypin kehitys ja arviointi 

   Reunamo, Joonas Olavi (2012)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
  • Kustomointia vaativien teollisuusnostureiden toimitusprosessi 

   Pietilä, Vesa-Pekka (2012)
   Diplomityö
   Teollisuusnosturit konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti. Nostureihin halutaan kuitenkin usein ominaisuuksia, joita konfiguraattori ei tunne, tai jotka eivät kuulu tuotevalikoimaan. Tällöin nosturit vaativat erityistä ...
  • Liikkuvan kaluston aiheuttama vaakavärähtely rautatievaihteessa. 

   Varis, Riku Viljami (2012)
   Diplomityö
   Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...
  • Lumen irtoaminen junakalustosta raiteen epäjatkuvuuskohdissa 

   Heinonen, Tiia-Riikka (2012)
   Diplomityö
   Tässä työssä perehdytään raiteen epäjatkuvuuskohtien ja junaan kertyneen lumen irtoamisen väliseen yhteyteen. Työn tarkoituksena on selvittää, millaisia värähtelyitä erilaiset epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat junakalustoon, ...
  • Luonnonkuitujen jalostuslinjan suunnittelu 

   Laaksonen, Tapani (2009)
   Diplomityö
   Luonnonkuitujen jalostuslinja on osa kokonaisuutta, joka liittyy menetelmään, jossa on tarkoitus hyödyntää luonnonkuitua rakennusteollisuudessa. Menetelmässä käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja sisäseinien ja ulkoseinien ...
  • Mekaanisten hälytinäänien tunnistaminen 

   Vallinaho, Teemu Ilari (2012)
   Diplomityö
   Tässä työssä tutkitaan mekaanisia ääniä, tarkemmin erilaisten hälyttimien kuten palohälyttimien, vesihälyttimien ja mukana kannettavien erikoishälyttimien hälytysäänen ominaisuuksia ja miten niitä voitaisiin tunnistaa. ...
  • Methods for Modeling Coupled Hydraulic Driven Flexible Multibody Systems 

   Ylinen, Antti (2011)
   Diplomityö
   Hydraulikäyttöiset monikappalejärjestelmät ovat hyvin yleisiä teollisuudessa ja niiden toimintaa on mallinnettu useilla tavoilla tarpeen mukaan. Jos on haluttu mallintaa mekaanisen järjestelmän dynaamista käyttäytymistä, ...
  • Modulaarisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille 

   Viljanen, Mikko-Pekka (2012)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön aiheena on moduulirakenteisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille.Yleisin ongelma raskaan kuljetuksen kuljettamisessa on tieverkostolla oleva heikkorakenteinen silta. Suunniteltavan ...
  • Moottorin kampikoneiston dynamiikka 

   Mäkinen, Eero (2012)
   Diplomityö
   Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
  • Osastoivan alumiinisen palo-ovijärjestelmän tiiveyden ja eristävyyden kehitystyö 

   Sunell, Antti (2012)
   Diplomityö
   Keväällä 2012 astui voimaan asetus, jonka mukaan osastoivien järjestelmien paloluokituksessa ei saa enää käyttää kansallisia luokitusmenetelmiä. Työn tarkoituksena oli kehittää Purso Oy:n valmistamaa osastoivaa alumiinista ...
  • Planeettaportaan voitelujärjestelmän kehittäminen tuuliturbiinivaihteessa 

   Marjamäki, Jaakko (2011)
   Diplomityö
   Planeettavaihteissa kuormitusten kasvu lisää voitelun merkitystä. Voitelun parantaminen tarkoittaa siirtymistä kokonaan painevoiteluun, jolloin voiteluainetta saadaan suurempia määriä voitelukohteisiin. Tässä työssä ...