"Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • 3D-ohjelmistot vaatetusteollisuudessa 

   Jokinen, Anni Raisa (2010)
   Diplomityö
   3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
  • Ajosimulaattoreiden liikealustan toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu 

   Laakso, Janne (2010)
   Diplomityö
   Ajosimulaattori on monitieteinen sovellus, jonka useat alijärjestelmät muodostavat monimutkaisen kokonaisjärjestelmän. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on useita vuosia tehty ...
  • An Oil Flow Monitoring System Based on Web Services 

   Camp Castillo, Roberto Shaw (2010)
   Diplomityö
   The increasing importance of condition monitoring in the manufacturing industry has prompted many new developments in the area. While some have focused on different ways of processing monitored data, few have touched the ...
  • Application of an Industrial Robot in Master-Slave Teleoperation with Haptic Interface 

   Cabrera, Rigoberto (2010)
   Diplomityö
   The implementation of a master-slave teleoperation system as a technique to perform complex tasks in hazardous environments has been in use for several decades. The results of previous systems developed in the nuclear ...
  • Application of New Automation Software Design and Integration Technologies in Teaching 

   Alho, Pekka (2009)
   Diplomityö
   Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
  • Aumansekoittajan voimansiirto 

   Rautamies, Antti (2011)
   Diplomityö
   Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
  • Automaattiset kuljetinjärjestelmät elintarviketeollisuudessa 

   Viitanen, Mikko-Matti (2010)
   Diplomityö
   Elintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden ...
  • CAD-ohjelmiston ja ERP-järjestelmän integraatio 

   Hurri, Lauri (2010)
   Diplomityö
   Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
  • Cobol-ohjelmistojen siirrettävyydestä 

   Pokkinen, Timo (2010)
   Diplomityö
   Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
  • Consistency disturbances due to disc filter and their control 

   Viderholm, Janne (2010)
   Diplomityö
   The objective of this thesis was to study total consistency and ash consistency disturbances caused by disc filter and controlling of these disturbances. Stable thick stock mass flow is important in papermaking process and ...
  • Control and Measurement System for a Compressing Unit 

   Abad Perez, Enrique (2010)
   Diplomityö
   Pulp for making paper is produced in grinding machines whose operation principle is based on the compression of logs against a grinding stone. The aim of this Master Thesis is to develop and implement a control and measurement ...
  • Control software for microrobotic platform 

   Essen von, Mathias (2010)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö on tehty osana SMARTFIBRE-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia paperikuituja älykkäiden paperituotteiden valmistamiseen. Projektin osapuolina ovat Tampereen teknillisen yliopiston ...
  • Creating technical manual for configurable product in PLM system 

   Asikainen, Tuomas (2010)
   Diplomityö
   In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
  • Digitaalihydraulinen 3-tiepaineenalennusventtiili 

   Lähteenmäki, Teemu (2010)
   Diplomityö
   Development in the field of digital hydraulics has been rapid lately. Some of the main focuses of the research have been in developing faster acting valves, more energy efficient systems and developing digital actuators. ...
  • Distributed Simulation in Manufacturing Using High Level Architecture 

   Rodriguez Alvarado, Jose Roberto (2010)
   Diplomityö
   Manufacturing is a critical industry for all major economies. Every individual and industry depends on manufactured goods, which makes manufacturing crucial to the national economies. Competition is increasingly hard and ...
  • Emission monitoring authority requirements at power plants in EU 

   Nikkola, Matti (2010)
   Diplomityö
   Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
  • Estimation of Injection Volume in Capillary Microinjection Using Electrical Impedance Measurement 

   Hirvonen, Juha (2010)
   Diplomityö
   Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
  • Etupyörän akseloinnin suunnittelu linja-autoon 

   Heinonen, Jorma (2010)
   Diplomityö
   One of the key factors affecting the safety of bus passengers is the attachment of the front wheel to the vehicle chassis. The components intermediate between the road wheel and control arms therefore require careful design. ...
  • Framework for Integrating Offshore Design Offices 

   Vesala, Jukka (2010)
   Diplomityö
   The goal of this Master’s thesis was to find an integration framework and process between Cargotec Tampere’s main design office and locally situated design offices. The problem had been that there was no defined process ...
  • Hajautetun tuotekehitysprojektin tuotetiedonhallinnan kehittäminen 

   Becker, Otto (2010)
   Diplomityö
   Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...