"0" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Assessing Product and Feature Viability Using Iteration 

   Terho, Henri (2015)
   Diplomityö
   Managing a startup using methods proven to work in established enterprises does not typically work as expected, as the startup operates under a totally different environment as a large enterprise. While enterprises create ...
  • Asunnonvälittäjien tilastointijärjestelmä 

   Leinonen, Teemu (2013)
   Diplomityö
   Asunnonvälityksessä on tärkeää saada arvioitua myytävän asunnon hinta ja arvo mahdollisimman tarkasti verrattuna vallitseviin markkinoihin. Asuntoa voidaan arvioida pelkästään itse asuntoa tarkastelemalla, mutta tarkempia ...
  • Community Managed Project (CMP) in mplementing rural water supply in Amhara Region, Ethiopia 

   Sharma, Nabin Prakash (2013)
   Diplomityö
   The rural water supply in Ethiopia has experienced significant changes over few years with the implementation of Community Managed Project (CMP) approach by RWSEP supported by the Ministry of Foreign Affairs of Finland ...
  • Euklidisen avaruuden R^n konforminen malli ja sen Möbius-kuvaukset 

   Riihimäki, Henri (2012)
   Diplomityö
   Avaruus on matematiikan perustavimpia käsitteitä. Yksinkertaisimmillaan avaruus on joukko, jonka alkioilla ei ole muuta ominaisuutta kuin kuuluminen joukkoon. Joukon ja sen alkioiden hedelmällinen tutkiminen vaatii kuitenkin ...
  • Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutukset Tampereella 

   Niittylä, Laura (2012)
   Diplomityö
   Tässä työssä tutkitaan Tampereella vuoden 2011 aikana käyttöönotettujen joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksia ajoaikojen ja täsmällisyyden näkökulmasta. Työn alussa käsitellään teoriapainotteisesti ...
  • Kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyys 

   Koskela, Petri (2013)
   Diplomityö
   Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
  • Neural tract analysis; a software implementation 

   Ilvesmäki, Tero Tapio Oskari (2013)
   Diplomityö
   Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that can be used to examine the microstructure of white matter in the human brain, which cannot be seen by other means of imaging. This microstructure can ...
  • Sisäkuoribetonin rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet 

   Vänttinen, Kari (2017)
   Diplomityö
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin sisäkuoribetonin kosteusteknisiä ominaisuuksia. Tutkittavia ominaisuuksia olivat vedenimeytymiskerroin, vedentunkeutumiskerroin, kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus, maksimikosteuspitoisuus, ...
  • Sulakesuojauksen vaihtoehdot aurinkosähköjärjestelmissä 

   Rantala, Merja (2013)
   Diplomityö
   Aurinkosähkön merkitys energiantuotannossa on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Pyrkimys vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulevaisuudessa kasvattanee sen suosiota entisestään. Tämä puolestaan tarkoittaa ...