"Vaahtolammi, Reetta" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Koettu työkyky, muutoskokemukset ja työssä jatkaminen 

   Vaahtolammi, Reetta (2018)
   Pro gradu -tutkielma
   Samaan aikaan, kun työssä tapahtuvat muutokset ovat arkipäiväistyneet työpaikoilla myös työuria pyritään pidentämään. Ikääntyvät työntekijät saattavatkin olla tilanteessa, jossa he pyrkivät yhteensopivuuteen muuttuvan työn ...