"VAAJALA, MARKUS" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Viivaintegraali ja Greenin lause 

   VAAJALA, MARKUS (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu-tutkielmassa käsitellään viivaintegraalia ja siihen liittyviä ominaisuuksia. Alussa esitellään aiheen ymmärtämisen kannalta tärkeitä käsitteitä ja lauseita. Tavoitteena on edetä siten, että lopulta kaikki ...