"Urpalainen, Marianne" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Sosiaalinen pääoma työnantajan houkuttelevuustekijänä 

   Urpalainen, Marianne (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän kvantitatiivisen tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka organisaatiossa oleva sosiaalinen pääoma houkuttelee organisaation ulkopuolisia ihmisiä työnhakutilanteessa suhteessa palkkaan ja työsuhde-etuihin. Toisena ...