"URPALAINEN, VILLE-PEKKA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus 

   URPALAINEN, VILLE-PEKKA (2008)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielma käsittelee omien osakkeiden ostamista ja yritysjohdon kykyä ajoittaa takaisinostot. Takaisinostojen onnistumista tarkastellaan erityisesti kustannusten minimoinnin näkökulmasta. Todellisia takaisinostokustannuksia ...