"UITTO, JIRI" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Ohjelmistoagenttiteknologian hyödyntäminen tiedonhaussa 

   UITTO, JIRI (2010)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ohjelmistoagenttien mahdollisuuksia toimia tiedonhaun välittäjäjärjestelminä. Agenttiteknologiaan pohjautuvat tiedonhaun välittäjäjärjestelmät toimivat itsenäisesti ja auttavat ...