"UITTI, EEVA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Funktiojonon suppenemisesta 

   UITTI, EEVA (2007)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkielma käsittelee funktiojonon suppenemista. Luvussa yksi esitellään tutkielmassa myöhemmin tarvittavia lauseita. Luku kaksi käsittelee funktiojonon pisteittäistä suppenemista sekä funktiojonon tasaista suppenemista. ...