"Taari, Silja" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Varhaislapsuuden unen yhteys inhibitioon viiden vuoden iässä 

   Taari, Silja (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Inhibitiolla tarkoitetaan toiminnanohjaukseen ja itsesäätelyyn liittyviä prosesseja, joiden avulla yksilö voi kontrolloida tarkkaavuutta, toimintaa, ajatuksia ja tunteita. Nämä prosessit ovat merkityksellisiä muun muassa ...