"Taalamo, Teemu" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Rektumprolapsien operatiivinen hoito 

   Taalamo, Teemu (2019)
   Syventävä työ
   Rektumprolapsi on harvinainen sairaus, sen ilmaantuvuudeksi on arvioitu vuosittain 2,5/100 000. Prolapsien esiintyvyys naisilla on yleisempää, naisten sairastuvuus suhteessa miehiin on 9:1. Rektumprolapsin etiologia on ...