"Saar, Ago-Henri" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Magneettikenttien vaikutukset ja hallinta sairaalassa 

   Saar, Ago-Henri (2017)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää laskennallisesti magneettivuon tiheyksiä, joita esiintyy Jyväskylään rakennettavassa uudessa Sairaala Novassa. Laskentojen apuna käytettiin numeeriseen laskentaan tarkoitettua ...