"RAATIKAINEN, ULLA-MARI" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Osahankkeita hallinnoivien henkilöiden käsitys itsestä oppijoina 

   RAATIKAINEN, ULLA-MARI (2005)
   Pro gradu -tutkielma
   Hakutermit: Itseohjautuvuus, motivaatio, aikuisen reflektiivinen oppiminen, humanistinen oppimiskäsitys, behavioristinen oppimiskäsitys, konstruktivistinen oppimiskäsitys ja sosiaalisen oppimisen orientaatio Tässä ...