"RAATIKAINEN, TIINA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • PK-yrityksen osingonjaon suunnittelu maksajan ja saajan verotuksessa. 

   RAATIKAINEN, TIINA (2003)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmassa käsitellään osingonjaon verotusta sekä maksajan että saajan verotuksessa sekä lasketaan kustannukset maksajalle. Osingonmaksuvuosi on vuosi 2002. Tutkielmassa tarkastellaan osingonmaksua vain pienen ja keskisuuren ...