"RAAMI, MAIJU" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Ruututekstien sidosteisuus 

   RAAMI, MAIJU (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään ruututekstien sidosteisuuteen ja siihen, millainen vaikutus tekstien sidosteisuudella tai sen puutteella on ruututekstien ymmärrettävyyteen. Tutkimusstrategia on yhdistelmä ...