"PAAKKI, ANNA-MAIJA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Talousteoreettinen katsaus perintö- ja lahjaverotukseen 

   PAAKKI, ANNA-MAIJA (2008)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielman tavoitteena on luoda talousteoreettinen katsaus perintö- ja lahjaverotukseen ja erityisesti esitellä eri perinnönjakomotiivit ja -mallit sekä varallisuudensiirtojen taloudellisia vaikutuksia. Työssä ei pyritä ...