"NAAKKA, JAAKKO" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Opiskelijan arvioinnin apuvälineet kielten verkko-opetuksessa 

   NAAKKA, JAAKKO (2006)
   Pro gradu -tutkielma
   Vaikka verkko-opetus onkin varsin tutkittu aihe, ei testaamiseen ja opiskelijan arviointiin verkko-opetuksessa ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Perinteiset kokeet ja arviointimenetelmät eivät välttämättä sellaisenaan ...