"MAANONEN, MARI" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Kuntien liiketoiminta -kunnallisten prosessien kehittämisen väline 

   MAANONEN, MARI (2005)
   Lisensiaatintyö
   Hakutermit: kuntien liiketoiminta, omistajaohjaus, strategiat, kontingenssiteoria, NPM Kuntien rooli palveluiden tuottajana perinteisen mallin mukaisesti on muuttunut ja palveluyksiköitä on yhtiöitetty ja liikelaitostettu. ...