"MAANIITTY, MARKO" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Tammikuuilmiö Suomen osakemarkkinoilla 

   MAANIITTY, MARKO (2007)
   Pro gradu -tutkielma
   Rahoitusmarkkinoilla on havaittu useita säännönmukaisia poikkeamia markkinatehokkuudesta eli anomalioita. Anomalioista eniten huomiota saanut ja tutkituin on tammikuuilmiö. Tammikuuilmiöllä tarkoitetaan suurempia osaketuottoja ...