"MAAHI, PASI" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • CO2 -päästökauppa – miksi ja miten? 

   MAAHI, PASI (2008)
   Pro gradu -tutkielma
   Globaali ilmastonmuutos on pakottanut ihmiset viimeistään nyt ymmärtämään riippuvuutensa ja osallisuutensa luonnosta. Myös taloustiede sulauttaa ympäristövaikutukset yhä enenevässä määrin oppeihinsa. Tämä näkyy talousmallien ...