"LAAKI, SANNA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Maahanmuutto ja maahanmuuttajan sosiaaliturva Suomessa 

   LAAKI, SANNA (2010)
   Pro gradu -tutkielma
   Vuonna 2009 maahanmuuttajien määrä kääntyi laskuun ensimmäisen kerran kahteentoista vuoteen. Oleskelulupahakemusten kokonaismäärä laski vuoteen 2008 verrattuna, mutta perhesiteiden perusteella haettavien oleskelulupien ja ...