"KAAKINEN, MARKUS" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Toiminnasta yhteistoimintaan - Osallisuuden muodostuminen toiminnassa 

   KAAKINEN, MARKUS (2012)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkielmassa tarkastelen sitä, miten kansalaisista tulee osallisia. Ymmärrän osallisuuden toiminnallisessa mielessä eli yksilön mahdollisuutena vaikuttaa omalla toiminnallaan tärkeäksi kokemiinsa asioihin. Tutkin ...