"KAAKINEN, ANTTI" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Sisältöpohjainen kuvatiedonhaku ja kuvahaun keinot 

   KAAKINEN, ANTTI (2008)
   Pro gradu -tutkielma
   Kuvien hakeminen Internetissä on haastavaa. Perinteinen HTML-sivu ei anna juuri mitään mahdollisuuksia sisällönkuvailuun, joten hakeminen on suoritettava sivulla olevien tekstien perusteella. Tietokannoissa voidaan käyttää ...