"IHALAINEN, PEKKA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Kunnanhallituksen suorittama valvonta. 

   IHALAINEN, PEKKA (1991)
   Pro gradu -tutkielma
  • Nopea tiedonsiirto asennusjärjestelmissä 

   IHALAINEN, PEKKA (2013)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkielmassa esitellään, miten ryhmälähetystekniikkaa voidaan käyttää hyväksi suurien datamäärien kopioinnissa sekä käydään lävitse ryhmälähetystekniikkaa soveltavan ohjelmiston suunnittelu, toteutus ja arviointi. ...