"IHALAINEN, MAIJU" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Vikaa Wikipediassa? : opiskelijoiden käsitykset Wikipedian laadusta 

   IHALAINEN, MAIJU (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Wikipedia on vapaasti muokattavissa oleva verkkotietosanakirja, jonka tietosisällön luotettavuuteen suhtaudutaan usein epäilyksellä. Wikipedian käyttäjiä sekä Wikipediaan liittyviä käsityksiä on kuitenkin tutkittu melko ...