"Fagerlund, Tomi" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Websocket-protokollan tietoturva selainsovelluksissa 

   Fagerlund, Tomi (2014)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä tutkielma tutustuttaa lukijan yleisimpiin verkkoprotokolliin ja esittelee websocket-protokollan. Websocket-teknologiaa kokonaisuutena esitellään ja vertaillaan muihin verkkosovelluksissa käytettyihin teknologioihin. ...