"Fadjukoff, Toni" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa 

   Fadjukoff, Toni (2013)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...