"FAGERLUND-JALOKINOS, SUSANNA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Uusperheen vanhemmuuden voimavarat 

   FAGERLUND-JALOKINOS, SUSANNA (2012)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata vanhemmuuden voimavaroja uusperheessä vanhempien kokemana. Tavoitteena on tuottaa tietoa uusperheestä perhehoitotyön ja tuki-interventioiden kehittämiseen sekä tuotetun ...