"Dahlman, Tapio" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Verkotettu maalitaulujen pisteenlasku- ja hallintajärjestelmä 

   Dahlman, Tapio (2015)
   Diplomityö
   Tässä työssä kuvataan tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena oli toteuttaa verkotettu maalitaulujen pisteenlasku- ja hallintajärjestelmä muovikuula-aseille. Järjestelmän tarkoitus on toimia harrastus- ja ...