"Dahlman, Jan Hans Kristian" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Johdon laskentatoimen hyödyntäminen kasvuyrityksessä 

   Dahlman, Jan Hans Kristian (2016)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä haluttiin selvittää miten johdon laskentatoimen eri menetelmiä voidaan hyödyntää kasvavassa pk-yrityksessä. Lisäksi selvitettiin miten menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ja minkälaisella aikataululla. ...