"BACK, MARJA-LIISA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Kunnallisen asuntopolitiikan oikeudellisia reunaehtoja 

   BACK, MARJA-LIISA (2011)
   Pro gradu -tutkielma
   Kunnan asuntopoliittiset tehtävät voidaan ryhmitellä viranomaistehtäviin, asunto-olojen kehittämistehtäviin sekä asumispalvelujen järjestämistehtäviin. Kuntien asumiseen liittyvien viranomaistehtävien laajuus on vaihdellut ...