"AAKKULA, TARJA" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Williamin naiset. Naiskuvat Shakespearen näytelmisssä. 

   AAKKULA, TARJA (2003)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkielmani aiheena on William Shakespearen näytelmien naiskuvat, joita tarkastelen sekä biografistisen että feministisen kirjallisuudentutkimuksen kontekstissa. Aloitan tutkielmani Shakespearen oman elämäkerran ja erityisesti ...