"AAKALA, HEIDI" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Tilintarkastuksen arvo pienyritykselle – Yritysjohdon näkökulma 

   AAKALA, HEIDI (2006)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä tekijöistä koostuvat tilintarkastuksen arvoa luovat toiminnot pienyrityksen kannalta. Lisäksi pyritään selvittämään yritysjohdon kokemuksia tilintarkastuksesta, ja verrataan ...