"Äijäläinen, Tero" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Oljen voimalaitospolton teknis-taloudellinen selvitys Suomessa 

   Äijäläinen, Tero (2016)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä tarkastelen teknis-taloudellisesti oljen hyödyntämismahdollisuuksia voimalaitoksen energiantuotannossa. Tarkastelussa käytän vertailukohtina metsähaketta ja sen hyödyntämistä suomalaisessa energiantuotannossa ...