- Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

Viitteet 105-124 / 437

   Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunat
   Kansainvälinen politiikka - International Relations [394]
   Kansainvälinen politiikka/ISSS - International Relations/ISSS [16]
   Kansantaloustiede - Economics [627]
   Kansanterveystiede - Public Health [208]
   Kansanterveystieteen maisteriohjelma - Master's Programme in Public Health [9]
   Kansanterveystieteen maisteriopinnot - Master's Programme in Public Health [5]
   Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma - Master´s Programme in Educational Studies [29]
   Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma - Master´s Programme in Educational Studies, Lifelong Learning and Education [17]
   Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma, varhaiskasvatus - Master´s Programme in Educational Studies, Early Childhood Education [8]
   Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot - Master's Programme in Educational Studies [60]
   Kasvatustiede - Education [637]
   Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus - Education, Subject Teacher Education [38]
   Kasvatustiede, ammattikasvatus - Education, Vocational Education [282]
   Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus - Class Teacher Education [715]
   Kasvatustiede, opettajankoulutus - Education, Teacher Education [370]
   Kasvatustiede, varhaiskasvatus - Early Education [83]
   Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma [96]
   Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Educational Studies [382]
   Kauppatieteiden maisteriohjelma - Master's Degree Programme in Business Studies [96]
   Kauppatieteiden maisteriohjelma - Master's Programme in Business Studies [36]