- Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

Viitteet 77-96 / 437

   Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunat
   Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriohjelma, FM (engl) - Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction [15]
   Immunologia - Immunology [1]
   Industrial Engineering and Management [43]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriohjelma - Master's Programme in Information Studies and Interactive Media [5]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot - Master's Programme in Information Studies and Interactive Media [17]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma [13]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Information Studies and Interactive Media [116]
   Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma, filosofian maisterin tutkinto - Degree Programme in Information Studies and Interactive Media, Master of Science [12]
   Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma - Master's Degree Programme in Information Studies [3]
   Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma - Master's Programme in Information Studies [8]
   Informaatiotutkimus - Information Studies [306]
   Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media - Information Studies and Interactive Media [167]
   Information Technology [93]
   International Health, HES [16]
   International Master's Degree Programme in Information Technology [1]
   Johtaminen ja tietotekniikka (Pori) [50]
   Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma - Master's Programme in Management and Information Technology [13]
   Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma [13]
   Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Management and Information Technology, MSc (Tech) [5]
   Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori - Degree Programme in Management and Information Technology, MSc (Tech), Pori [12]