- Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

Viitteet 40-59 / 437

   Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunat
   Electrical Engineering [57]
   Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatustieteen maisterin tutkinto - Lifelong Learning and Education, Master of Arts (education) [26]
   Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma - Master's Programme in English Language and Literature [32]
   Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot - Master's Programme in English Language and Literature [19]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma [11]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma - DP in English Language, Literature and Translation [83]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, filosofian maisterin tutkinto - Degree Programme in English Language, Literature and Translation, Master of Arts [4]
   Englantilainen filologia - English Philology [699]
   Etnomusikologia - Ethnomusicology [91]
   Filosofia - Philosophy [197]
   Filosofian maisteriohjelma - Master's Programme in Philosophy [7]
   Filosofian maisteriopinnot - Master's Programme in Philosophy [2]
   Filosofian tutkinto-ohjelma [10]
   Filosofian tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Philosophy [22]
   Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi - Financial Administration and Public Sector Accounting [230]
   Germaaninen filologia - German Philology [3]
   Hallintotiede - Administrative Science [445]
   Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen - Administrative Science, Higher Education Managem. [10]
   Hallintotiede, kriminologian linja - Administrative Science, Criminology Programme [9]
   Hallintotiede, turvallisuushallinnon linja - Administrative Science, Security Administration Pr [64]