- Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

Viitteet 33-52 / 437

   Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunat
   Degree Programme in Automation Engineering, MSc (Tech) [8]
   Degree Programme in Biomedical Sciences and Engineering, MSc (Tech) [5]
   Degree Programme in Electrical Engineering, MSc (Tech) [15]
   Degree Programme in Industrial Engineering and Management, MSc (Tech) [12]
   Degree Programme in Information Technology, MSc (Tech) [20]
   Degree Programme in Materials Science and Engineering, MSc (Tech) [5]
   Degree Programme in Science and Engineering, MSc (Tech) [2]
   Electrical Engineering [57]
   Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatustieteen maisterin tutkinto - Lifelong Learning and Education, Master of Arts (education) [26]
   Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma - Master's Programme in English Language and Literature [32]
   Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot - Master's Programme in English Language and Literature [19]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma [11]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma - DP in English Language, Literature and Translation [83]
   Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, filosofian maisterin tutkinto - Degree Programme in English Language, Literature and Translation, Master of Arts [4]
   Englantilainen filologia - English Philology [699]
   Etnomusikologia - Ethnomusicology [91]
   Filosofia - Philosophy [197]
   Filosofian maisteriohjelma - Master's Programme in Philosophy [7]
   Filosofian maisteriopinnot - Master's Programme in Philosophy [2]
   Filosofian tutkinto-ohjelma [10]