"paikallinen ääriarvo" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Funktion ääriarvot ja Hessen matriisi 

   Hildén, Jasmin (2021)
   Kandidaatintyö
   Tässä tutkielmassa käsitellään yhden ja usean muuttujan funktioiden ääriarvoja sekä niiden ominaisuuksia. Esitetään eri menetelmiä, joiden avulla voidaan löytää funktion ääriarvot ja tutkia niiden luonnetta. Tutkielman ...
  • Ääriarvoista 

   Koch, Mathias (2020)
   Kandidaatintyö
   Tämän tutkielman luvussa 2 käymme läpi aluksi määritelmät globaalille ääriarvolle ja paikalliselle ääriarvolle yhden muuttujan funktioille sekä niihin liittyvät lauseet, todistukset ja esimerkit. Alaluvussa 2.2 esittelemme ...