"jakamistalous" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Asiakasarvon muodostuminen jakamistaloudessa 

   Anttila, Essi (2021)
   Kandidaatintyö
   Jakamistalous on ilmiö, joka on kehittynyt lähiverkostojen välisestä jakamisesta globaaliksi liiketoiminnaksi. Toiminnan menestymisen kannalta oleellista on tuottaa asiakasarvoa, joka on hyvin yksilöllinen ja subjektiivinen ...
  • Jakamistalouden liiketoimintamallien kehittäminen 

   Vikman, Sanni (2022)
   Kandidaatintyö
   Jakamistalous on hiljattain syntynyt ilmiö, jonka tavoitteena on lisätä sekä optimoida vähäisessä käytössä olevien resurssien käyttöä, usein jonkin digitaalisen alustan avulla. Oikein implementoituna jakamistalous tukee ...
  • Jakamistalous kiertotalouden edistäjänä kunnan näkökulmasta 

   Lampela, Antti (2023)
   Kandidaatintyö
   Tutkielma käsittelee jakamistalouden roolia kiertotalouden edistäjänä kunnan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää jakamistalouden mahdollisuuksia ja haasteita kuntien toiminnassa sekä sen vaikutusta kiertotalouden ...
  • Jakamistalous kilpailuedun lähteenä 

   Nurmi, Niilo (2021)
   Kandidaatintyö
   Jakamistalous on kasvava liiketoiminnan muoto, joka perustuu joko resurssin jakamiseen, käyttöoikeuden myymiseen tai yhteiskuluttamiseen. Jakamistalous on yksi kiertotalouden tuomista kestävään kehitykseen tähtäävistä ...
  • Rakennuttaminen & yhteisö : Tarkastelu ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksista yhteisöasumisen konseptissa 

   Koutaniemi, Saku (2023)
   Kandidaatintyö
   Uusien asuinkonseptien tarve on korostunut yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen, ihmisten syrjäytyminen ja tahdonvastainen yksinäisyys on kasvanut. Ekologinen kestävyys ja kiristyneet toimet ympäristön ...
  • Teknologian vaikutus jakamistalouden kehityksessä 

   Heinonen, Oskar (2022)
   Kandidaatintyö
   Jakamistalous ja teknologia ovat kehittyneet samanaikaisesti hyvin pitkään ja erityisesti moderni jakamistalous on hyvin riippuvainen teknologiasta. Teknologian kehittyessä myös jakamistalouteen syntyy uusia mahdollisuuksia, ...
  • Yhteisöpalveluiden kirpputori- ja kierrätysryhmien käyttö kotitalouksissa: Sosiodemografisten tekijöiden rooli jakamistaloudessa 

   Kortesoja, Paula (2024)
   Kandidaatintyö
   Tässä tutkielmassa käsittelen sosiodemografisten tekijöiden yhteyttä kotitalouksissa tapahtuvaan tuotteiden ostamiseen ja saamiseen sekä vastaavasti myymiseen ja antamiseen yhteisöpalveluiden kirpputori- ja kierrätysryhmissä. ...