"Ca2+-ylimäärä" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Sydänlihaksen iskemia-reperfuusiovaurion mallintaminen 

   Nurminen, Antti (2020)
   Kandidaatintyö
   Sepelvaltimotauti on valtimonkovettumatauti eli ateroskleroottinen sairaus ja merkittävä kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Yleinen sepelvaltimotaudin seuraus on sydäninfarkti verenkierron estyttyä sepelvaltimotukoksen takia. ...