"C++" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • C++ -kirjasto suurien lukujen operaatioihin 

   Pelttari, Joonas (2021)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä toteutetaan C++ -ohjelmointikielellä kirjasto, jolla voidaan laskea perusoperaatioita suuremmille luvuille kuin tavallisesti kokonaislukuja (engl. integer) käyttämällä pystyttäisiin. Toteutettu ohjelma käyttää ...
  • C++ vs. Haskell 

   Oinonen, Anssi (2020)
   Kandidaatintyö
   C++ ja Haskell ovat ohjelmointikieliä, joiden kehitys alkoi 1980-luvulla ja jotka edustavat kahta erilaista ohjelmointiparadigmaa. C++ perustuu imperatiiviselle ja Haskell funktionaaliselle ohjel-mointiparadigmalle ja ...
  • C++:n ja Golangin tietorakenteiden tehokkuuksien vertailu 

   Vuorinen, Lasse (2022)
   Kandidaatintyö
   Tehokkaiden ohjelmistojen valmistamisessa keskeinen osa on käyttää tehokkaita ja kyseiseen käyttötarkoitukseen mahdollisimman hyvin soveltuvia tietorakenteita. C++ ja Golang ovat molemmat todella nopeita käännettäviä ...
  • Kaksidimensionaalisten luolastojen generointi proseduraalisesti C++ kielellä 

   Karhunen, Juho (2021)
   Kandidaatintyö
   Proseduraalinen generointi on tapa luoda tietoa algoritmin avulla. Proseduraalisella generoinnilla on monia käyttötarkoituksia. Yleisimmin sitä käytetään sisällön, esimerkiksi karttojen, tekstuurien tai äänien tuottamiseen ...
  • Katsaus C++-kieleen 

   Broman, Panu (2020)
   Kandidaatintyö
  • LEGO Junan ohjaaminen infrapunalähettimellä 

   Ollinen, Lassi (2021)
   Kandidaatintyö
   Kandidaatintyössä tutkittiin reaaliaikaisen sovelluksen suunnittelua ja toteutettiin tapausesimerkkinä LEGO Power Functions RC -protokollalla ohjattavan LEGO Passenger Trainin® ohjausjärjestelmä. Ohjain toteutettiin käyttäen ...
  • Programming a chess engine in C++ 

   Podsechin, Igor (2022)
   Kandidaatintyö
   Chess is one of the world’s oldest board games and also probably one of the most popular ones. Ever since computers were invented in the 1940’s, the science community has tried to create independently playing chess programs. ...
  • Rinnakkaisuus Javassa ja C++:ssa: Rinnakkaisuuden vertaileminen Java ja C++ ohjelmointikielien suhteen 

   Jussila, Petrus (2022)
   Kandidaatintyö
   Opinnäytetyössä tuodaan esille kahden eri ohjelmointikielen, Javan ja C++:n, rinnakkaisuuden toteutukset. Huomiota on kiinnitetty erityisesti ohjelmointikielien tehokkuuksiin sekä eroavaisuuksiin. Työn alussa on esitelty, ...
  • Toteutukset digitaalisesta aaltogeneraattorista FPGA:lle 

   Semsugov, Raul (2022)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutkitaan eri lähestymistapoja trigonometristen funktioiden generointiin digitaalisella laitteistolla. Työn alussa avataan työn kannalta oleellisia termejä ja tutkitaan käytössä olevaa laitteistoa. Seuraavaksi ...