"älykäs automaatio" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Älykkään automaation hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

   Hannelius, Lauri (2021)
   Kandidaatintyö
   Laadukkaan ja tehokkaan asiakaspalvelun merkitys yrityksen liiketoiminnassa on korostunut viime vuosikymmenten aikana, ja asiakaspalvelu nähdään yhtenä merkittävänä erottautumistekijänä nykypäivän kilpaillussa markkinassa. ...