"Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Faculty of Computing and Electrical Engineering" - Selaus tiedekunnan mukaan (2019 -)Kandidaatintutkielmat

  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018)
   Kandidaatintyö
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017)
   Kandidaatintyö
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017)
   Kandidaatintyö
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Analogisen äänisyntetisaattorin analyysi ja toteutus 

   Panula, Vänni (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä tarkastellaan yksinkertaisten analogisten syntetisaattoreiden, erityisesti niin kutsutun Alien Screamer -syntetisaattorin toimintaa. Työ sisältää sekä teoreettisen että kokeellisen tarkastelun. Yksinkertaisen ...
  • Asynkronisuus JavaScriptissä 

   Hartiala, Henrik (2018)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä käydään läpi web-kehityksen historian vaiheita synkronisista HTML-sivuista kohti asynkronista ohjelmointia. Asynkronisen web-ohjelmoinnin johdosta käyttäjän ei tarvitse odottaa toimeettomana esimerkiksi datahakua ...
  • Audio dataset creation 

   Eklund, Ville-Veikko Oskari (2018)
   Kandidaatintyö
   The goal of this thesis was to build an easily accessible and approachable environmental audio dataset for benchmarking machine learning algorithms. The samples in the created dataset were collected from Freesound, which ...
  • Aurinkosähkön ja tuulivoiman elinkaariarviointi ja hiilijalanjälki 

   Sievi-Korte, Samuli (2018)
   Kandidaatintyö
   Usein aurinkosähkö ja tuulivoima mielletään energiantuotantomuotoina, jotka eivät aiheuta ympäristöön hiilidioksidipäästöjä laisinkaan. Kyseinen väite pitää pääasiassa paikkaansa niiden toimintavaiheen osalta, mutta ...
  • Automaattinen ohjelmistotestaus mikropalveluarkkitehtuurissa 

   Koskela, Lauri (2018)
   Kandidaatintyö
   Mikropalveluarkkitehtuuri on yleisesti pilviympäristöissä käytetty ohjelmistoarkkitehtuuri, jossa ohjelmisto koostuu useasta pienestä palveluohjelmasta eli mikropalvelusta. Kunkin palvelun vastuualue on kapea, ja palvelut ...
  • Automated clustering of perturbation-induced quantum scars 

   Palovuori, Tomi (2018)
   Kandidaatintyö
   Some of high-energy eigenstates of a highly disordered quantum system are strongly scarred by periodic orbits of the unperturbed classical counterpart. Detecting these scars has thus far relied on a researcher to go through ...
  • Automatic Pectoral Muscle Segmentation in Full-Field Digital Mammography Images Using Log-Gabor Filters 

   Scheer, Lukas (2018)
   Kandidaatintyö
   Mammography image segmentation is one of the first steps taken by a computer-aided diagnosis system, to find the region of interest for further processing and risk assessment. Failure to do so properly could lead to false ...
  • Auton nopeuden mittaaminen videosta 

   Virtanen, Jimi (2018)
   Kandidaatintyö
   Videopohjaiset nopeudenmittausmenetelmät ovat valtaamassa alaa Doppler-ilmiöön perustuvilta nopeustutkilta. Perinteiset tutkat kärsivät radiotaajuushäiriöstä ja rajoittuvat vain yhden kohteen yhtäaikaiseen mittaukseen. ...
  • Binääri- ja Fibonacci-keot prioriteettijonon toteutukseen 

   Myllyoja, Henri (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tavoite on tutkia binääri- ja Fibonacci-kekojen soveltuvuutta prioriteettijonon toteutukseen ja vertailla niitä käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla. Prioriteettijono on yleisesti käytössä oleva tietorakenne, ...
  • Calcium activity in astrocytes 

   Lappalainen, Johanna (2018)
   Kandidaatintyö
   This Bachelor’s Thesis is a literature review on the calcium signaling in astrocytes, concentrating on the molecule- and cell-level. The study briefly surveys neural communication, and more thoroughly goes through the ...
  • CANopen-ohjelmointirajapinnat 

   Martikainen, Aleksi (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä perehdyttiin yleisellä tasolla CANopeniin ja siihen tarjolla olevien ohjelmointirajapintojen käyttöön. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä CANopen ohjelmointirajapintoja on saatavilla ja kuinka niitä käytetään ...
  • Clustering Algorithms for High-Dimensional Data 

   Poc, Ángel (2018)
   Kandidaatintyö
   More and more data are produced every day. Some clustering techniques have been developed to automatically process this data, however, when this data is characteristically high-dimensional, conventional algorithms do not ...
  • Comparison of RSA and Elliptic Curve Cryptosystems 

   Vuojärvi, Kide Nova Aurora (2018)
   Kandidaatintyö
   The thesis was a literary review of two public key cryptosystems, RSA and elliptic curve cryptosystem (ECC). Its main focus was on their key generation as well as their use in key exchange and digital signatures, looking ...
  • Datahubin merkitys sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseille 

   Niemimaa, Noora (2018)
   Kandidaatintyö
   Viime vuosina suomalaisessa sähköjärjestelmässä ja kansallisilla sähkön vähittäismarkkinoilla havaitut muutostrendit sekä suuntaus kohti yhteispohjoismaisia vähittäismarkkinoita ovat luoneet tarpeen sähkön vähittäismarkkinoiden ...
  • Datan manipulointi kyberhyökkäyksessä 

   Lehtonen, Marko (2018)
   Kandidaatintyö
   Kyberhyökkäyksiä on tapahtunut tietoverkoissa jo pitkään. Yleisimmin kohteen kone on joko lukittu tai sieltä on varastettu dataa. Uusi uhka datalle on, että sitä muokataan alkuperäisestä. Tällä tavoin voidaan saada kriittiset ...
  • DC/AC-invertterien analyysi ja testaus 

   Nieminen, Antti (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tarkoituksena on perehtyä invertterien toimintaan. Työssä rakennetaan ja testataan invertteri, jolla 12 V:n tasajännite voidaan muuntaa 240 V:n ja 50 Hz:n vaihtojännitteeksi. Lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua ...
  • Deep learning-based object detection with point cloud data 

   Eloranta, Olli (2018)
   Kandidaatintyö
   Deep convolutional neural networks (CNNs) are used in various tasks, especially in classification and object detection in two-dimensional images. In this work, two deep convolutional neural networks were experimented for ...