"Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta - Faculty of Natural Sciences" - Selaus tiedekunnan mukaan (2019 -)Kandidaatintutkielmat

  • Automatic Classification of Perturbation-Induced Quantum Scars 

   Molkkari, Matti (2018)
   Kandidaatintyö
   A recently discovered perturbation-induced quantum scarring phenomenon is an example of quantum mechanical suppression of chaos. The phenomenon is seen on some eigenstates of the system as quantum scars, which are remnants ...
  • Bio-based and Renewable Plasticizers in Rubbers and Elastomers 

   Borenius, Patrik (2018)
   Kandidaatintyö
   Rubbers used in automotive and tire industries are typically plasticized with mineral oils, which are derived from dwindling fossil sources. Furthermore, the use of certain mineral oils that contain polycylic aromatic ...
  • Biodieselin valmistusmenetelmät ja niiden kannattavuus 

   Nest, Niklas (2018)
   Kandidaatintyö
   Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. Työ on ...
  • Biokaasun tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuudet suomalaisella lypsykarjatilalla 

   Kaleva, Ville (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella suomalaisen lypsykarjatilan mahdollisuuksiin biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Biokaasun syntymisen taustalla oleva mikrobiologinen prosessi esiteltiin samoin kuin biokaasuprosessien ...
  • Effect of ZnO Addition on the formation of Ag nanoparticles in Er3+ Doped Phosphate glasses 

   Kuusela, Luukas (2018)
   Kandidaatintyö
   The purpose of this thesis was to investigate the impact of the glass composition on the formation of Ag nanoparticles in Er3+ doped phosphate glasses. The first task was to prepare Er3+ doped oxyfluoride phosphate ...
  • Elektrokardiogrammin RR- ja QT-välien aikasarja-analyysi sydäntutkimuksessa 

   Latukka, Joonas (2018)
   Kandidaatintyö
   Sydämen toiminta on tärkeää tuntea erilaisten sairauksien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Sydämestä saadaan merkittävästi tietoa mittaamalla sen sähköistä signaalia eli sydänsähkökäyrää. Tästä signaalista voidaan määrittää ...
  • Elektrometriin perustuvan hiukkaskonsentraatiomittauksen mittausepävarmuuden määrittäminen ja mittaustarkkuuden parantaminen 

   Alho, Heikki Onni Tapio (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä määritetään varattuihin hiukkasiin ja elektrometriin perustuvan hiukkaskonsentraatiomittauksen mittausepävarmuutta ja mittaussignaalissa esiintyvän kohinan lähteitä. Työssä selvitetään myös käytännöllisintä ...
  • Elektronien klassinen diffuusio Lorentz-kaasussa 

   Saarinen, Visa (2018)
   Kandidaatintyö
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin laskennallisesti hiukkasen diffuusiota grafeenin kaltaisessa hilarakenteessa, Lorentz-kaasussa. Energian arvoina käytettiin Lorentz-kaasun sirottajien potentiaalien suhteen normalisoituja ...
  • Energiatehokkuuden mittaaminen kunnassa 

   Liejumäki, Päivi (2018)
   Kandidaatintyö
   Tutkimuskysymyksinä tässä työssä on energiatehokkuuden mittaamisen nykyinen toteutus eri toimialoilla ja miten sitä voidaan kehittää, jotta voidaan mitata tarkemmin suoritteen tai palvelun suhdetta energiapanokseen. Työ ...
  • Faasimuutosmateriaalien hyödyntäminen aurinkoenergian varastoinnissa 

   Poutamo, Jaakko (2018)
   Kandidaatintyö
   Kasvava globaali energiankulutus ja ilmastonmuutos ajavat energiateollisuuden keksimään uusia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä ratkaisuja. Yksi potentiaalinen energiamuoto on aurinkoenergia, jota jo maapallolla ...
  • Fermat'n suuri lause ja Pythagoraan kolmikot 

   Männikkö, Viljami (2018)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä käydään läpi todistus Fermat'n suuren lauseen tapaukselle n=4. Tapaus todistetaan todistamalla Diofantoksen 20. ongelma, josta seuraa suoraan tapauksen n=4 todistus. Työ käsittelee myös Fermat'n suuren lauseen ...
  • Fluoresenssielinaikamikroskoopille soveltuvat pH-herkät merkkiaineet 

   Tuomi, Kalle (2018)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä selvitetään Tampereen teknisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksen tutkimusryhmälle fluoresenssin elinaika mikroskopiaan (FLIM) soveltuvia merkkiaineita. Vaatimuksina merkkiaineille on pH-herkkyys ...
  • Frisbeegolfkiekon S-kirjaimen muotoisen lentoradan synty 

   Ahonen, Niklas (2018)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutustutaan frisbeegolfkiekkojen lentämisen fysiikkaan. Tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, miten kiekolle tyypillinen s-kirjaimen muotoinen lentorata syntyy. Työ jakautuu kolmeen eri osaan, jotka ovat ...
  • Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyvän kivituhkan ja veden separointi 

   Kamppuri, Sara-Leena (2018)
   Kandidaatintyö
   Geoenergiakaivon avulla saadaan hyödynnettyä maalämpöä energianlähteenä. Geoenergiakaivojen porauksen yhteydessä syntyy kivituhkan ja veden seosta, joka on hyvin sameaa ja jossa kuiva-ainetta voi olla useita kymmeniä ...
  • Grafeenin sähköiset ominaisuudet 

   Soininen, Teemu (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä tutkitaan grafeenin elektronirakennetta Tight Binding-menetelmällä. Tarkemmin käydään läpi Kékule-vääristymän vaikutus vyörakenteeseen eri vääristymän vahvuuksilla. Lopuksi saatua riippuvuutta Kékule-vääristymän ja ...
  • Henkilöautojen otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikat 

   Kulmala, Kim (2018)
   Kandidaatintyö
   Otto- ja dieselmoottorien päästönvähennystekniikoiden kehitys on tärkeää, sillä liikenteen aiheuttamat päästöt aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveyshaittoja. Polttomoottorit muodostavat ylivoimaisen enemmistön liikenteen ...
  • Hypoksiakammiot hiiren alkion fibroblastien proliferaatiotutkimuksessa 

   Jokinen, Matias (2018)
   Kandidaatintyö
   Fysiologinen hypoksia on noussut kiinnostavaksi tutkimusaiheeksi solu- ja kudostutkimuksessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että solu- ja kudoskasvatusten kasvatusatmosfäärillä on vaikutusta solujen käyttäytymiseen. ...
  • Implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat 

   Asti, Kristian (2018)
   Kandidaatintyö
   Kandidaatintyön aihe on implisiittiset funktiot, käyrät ja pinnat. Käyrien osalta rajoitutaan tason käyriin ja pintojen osalta kolmiulotteiseen avaruuteen, korkeampia ulottuvuuksia ei käsitellä. Tavoitteena on rakentaa ...
  • Itseorganisoituva kartta 

   Parkkinen, Ville (2018)
   Kandidaatintyö
   Itseorganisoituva kartta on korkeaulotteisen datan visualisointiin käytettävä neuroverkkomalli. Itseorganisoituva kartta perustuu ohjaamattomaan oppimiseen: algoritmi etsii datasta samankaltaisista alkioista koostuvia ...
  • Johdanto kompleksisiin moniarvoisiin funktioihin 

   Huopio, Olli (2018)
   Kandidaatintyö
   Moniarvoisella funktiolla tarkoitetaan funktiota, jonka jotakin määrittelyjoukon alkiota vastaa useampi kuin yksi maalijoukon alkio. Voidaan ajatella, että funktio saa tällöin arvokseen maalijoukon alkion sijasta joukon ...