"Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta - Faculty of Engineering and Natural Sciences" - Selaus tiedekunnan mukaan (2019 -)Kandidaatintutkielmat

  • 3D Bin-Picking Teollisuusrobotiikassa 

   Seppä, Joonas (2020)
   Kandidaatintyö
   Jo yli 50 vuotta on yritetty toteuttaa teollisuusrobottia, joka pystyy tarttumaan satunnaisesti säiliössä olevaan kappaleeseen. Tätä teollisuusrobottia kutsutaan bin-picking-robotiksi, ja täydellistä universaalia toteutusta ...
  • 3D bin-picking teollisuusrobotiikassa 

   Walker, Lukas (2022)
   Kandidaatintyö
  • 3D sensing based on VCSELs and VCSEL arrays 

   Orifjonov, Abdullokh (2022)
   Kandidaatintyö
   Semiconductor laser diodes, and vertical cavity surface-emitting lasers (VCSELs) in particular, dominate the modern 3D sensing industry due to provision of cost effective, reliable and compact source of coherent light at ...
  • 3D-konenäkö valmistavassa teollisuudessa 

   Jokitulppo, Juhani (2022)
   Kandidaatintyö
   3D-konenäkö on valmistavassa teollisuudessa uudenlainen työkalu korvaamaan ihmistyövoimalla tehtäviä töitä. Se aiheuttaa muutoksen valmistavan teollisuuden työvoiman tarpeeseen automatisoimalla työtehtäviä, joita aiemmin ...
  • 3D-laserskannerit käänteistekniikassa 

   Niiranen, Valtteri (2023)
   Kandidaatintyö
   Kolmiulotteisten (3D) skannausteknologioiden käyttö on tänä päivänä suuressa osassa käänteistekniikan prosessin toteutuksessa. 3D-skannereilla voidaan nopeasti tallentaa suuri määrä tietoa kohteesta ja muuttaa tieto ...
  • 3D-LIDARin simulointi Unity3D-ympäristössä 

   Tirkkonen, Patrik (2021)
   Kandidaatintyö
   Työssä kehitetään kolmiulotteista maailmaa skannaava Light Detection and Ranging, eli LIDAR-järjestelmän simulaatio Unity3D-ympäristössä. Työ jakautuu kahteen osaan. Ensin käsitellään teoriaosuus LIDARin sekä Unity3D:n ...
  • 3D-tulostamisen asema nykyhammaslääketieteessä: Keraamiset hammaskruunut, ortodonttiset mallit ja implanttien kirurgiset ohjaimet 

   Pohjavirta, Ilmari (2021)
   Kandidaatintyö
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin 3D-tulostamisen asemaa nykyhammaslääketieteessä, sekä arvioitiin, mihin suuntaan 3D-tulostamisen asema hammaslääketieteessä voisi tulevaisuudessa olla siirtymässä. Tutkimus suoritettiin ...
  • 3D-tulostamisen hyödyntäminen proteeseissa 

   Karvinen, Jiri (2024)
   Kandidaatintyö
   Proteesit ovat apuvälienitä, joiden tarkoitus on helpottaa amputoitujen elämää. Proteesi voi toimia apuvälineenä päivittäisissä arjen asioissa tai kosmeettisena asuna, jonka tarkoitus on peittää arvet. Proteeseissa on ...
  • 3D-tulostettujen alumiinioksidikeraamien mekaaniset ominaisuudet 

   Ovaska, Niko (2021)
   Kandidaatintyö
   Tämä työ tehtiin osana Tampereen yliopiston keraamitutkimusrymän 3D-tulostukseen liittyvää tutkimusta. Työ jakautuu teoreettisten lähtökohtien läpikäyntiin ja kokeelliseen tutkimukseen. Tämän työn tavoitteena on tutkia ...
  • 3D-tulostettujen kappaleiden sisäisten rakenteiden lujuus ja kestävyys 

   Rantamäki, Anton (2024)
   Kandidaatintyö
   Tässä tutkimuksessa syvennytään erääseen ainetta lisäävän valmistuksen osa-alueeseen, 3D-tulostukseen, ja sen erilaisiin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin valmistavassa teollisuudessa. Tutkimus antaa katsauksen tämänhetkisiin ...
  • 3D-tulostettujen muottien käyttö ruiskuvaluprosessoinnissa 

   Suonio, Antti (2020)
   Kandidaatintyö
  • 3D-tulostetun telineen topologian optimointi 

   Salminen, Topi (2022)
   Kandidaatintyö
  • 3D-tulostuksen käyttöönoton vaikutukset valmistavan teollisuuden yrityksen toimitusketjuun 

   Yli-Rahnasto, Eero (2021)
   Kandidaatintyö
   Yksilöllinen valmistaminen kustannustehokkaasti ja nopeasti on haaste monille perinteisiä valmistusmenetelmiä käyttäville yrityksille. Lisäksi esimerkiksi varaosien kysynnän vaihtelu ja pitkät globaalit toimitusketjut ...
  • 3D-tulostus osana tuotantoa 

   Helala, Sebastian (2020)
   Kandidaatintyö
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää metallin 3D-tulostamisen ja tuotannon yhdistämistä. Tutkielma tuo esille AM-teknologian eri metallin tulostusmenetelmiä, keskittyen PBF- ja DED-menetelmiin. Tutkielma perehtyy myös ...
  • 5G NR -verkon energiatehokkuuden kehittämisen keinoja 

   Harjaluoma, Laura (2021)
   Kandidaatintyö
   Matkapuhelinverkkojen merkitys yhteiskunnalle on kasvanut verkkojen kehittyessä monipuolisemmiksi. Digitalisaatio ja kehittyneemmät verkot ovat tärkeä osa jokapäiväistä vuorovaikutusta ja monia yhteiskunnan toimintoja. ...
  • 5G-teknologia sisävesiliikenteessä 

   Keskikuru, Matti (2023)
   Kandidaatintyö
   5G-teknologian yleistyminen mahdollistaa monien liikkumismuotojen kehittämisen älykkäämpiä vaihtoehtoja kohti. Kuitenkin sisävesiliikenteen käyttämät tietoliikenneverkot ovat jääneet vanhempien yhteyksien varaan. ...
  • 5G-teknologia verkottuneissa ja autonomisissa ajoineuvoissa 

   Sjögren, Simo (2022)
   Kandidaatintyö
   5G-teknologialla tarkoitetaan viidennen sukupolven verkkoteknologiaa ja 5G-teknologian avulla voidaan parantaa ajoneuvojen muodostaman liikennejärjestelmän toimintaa. Verkottuneella ja autonomisella ajoneuvolla tarkoitetaan ...
  • 5G:n tuomat muutokset alustapalvelujen käytössä 

   Mehtänen, Tommi (2021)
   Kandidaatintyö
   Matkapuhelinverkkojen tietoliikenteen räjähdysmäinen kasvu, on luonut tarpeen nopeammille tiedonsiirtonopeuksille. Tätä tarvetta varten on kehitetty uusi nopeampi matkapuhelinverkkoyhteys, jota kutsutaan ...
  • 6LoWPAN ja Internet of things 

   Hämäläinen, Mika (2021)
   Kandidaatintyö
   Internet of Things, eli esineiden internet, on nopeimmin kasvava osa Internetiä ja koostuu enimmäkseen ilman ihmisen valvontaa toimivista laitteista. Osan esineiden internetistä muodostavat pienitehoisien laitteiden ...