"Raerinne, Laura" - Selaus tekijän mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Paalutuksen vaikutukset pohjaveteen 

   Raerinne, Laura (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia paalutuksella voi olla pohjaveden määrään ja laatuun. Tässä työssä käsitellään aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä Suomen rakentamista koskevien ...