"Fihlman, Antti" - Selaus tekijän mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Suurlujuusterästen korjaushitsauksen ominaispiirteet 

   Fihlman, Antti (2020)
   Kandidaatintyö
   Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys suurlujuusterästen korjaushitsauksesta ja sen ominaispiirteistä. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten korjaushitsaus eroaa suurlujuusteräksille valmistavasta hitsauksesta ja ...